Welkom

Werkwijze vanwege het coronavirus

Ergotherapie in de wijk volgt de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de beroepsvereniging op.

Bij huisbezoeken wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

Alle ergotherapeuten werken volgens het hygiëneprotocol.

Iedere cliënt wordt voorafgaand aan de afspraak benaderd om te controleren of er sprake is van klachten zoals: neusverkoudheid, hoesten/kuchen/niezen, benauwdheid, koorts. Plus of er de afgelopen 14 dagen bij de client of 1 van de huisgenoten COVID is vastgesteld of dat 1 van de huisgenoten koorts of benauwdheidsklachten heeft.

In het geval er sprake is van 1 van bovenstaande klachten/situaties zal de afspraak omgezet worden naar een telefonische afspraak of afspraak via beeldbellen. Als dit niet mogelijk is, zal de afspraak worden verplaatst.

 

Ergotherapie voor mensen die herstellende zijn van Covid-19

De gevolgen van het doormaken van Covid-19 kunnen consequenties hebben op het dagelijks handelen. Ergotherapie in de wijk werkt samen met diverse andere paramedici om gedegen revalidatie te kunnen bieden aan mensen die herstellen van Covid-19. Ergotherapie richt zich hierbij voornamelijk op:

  • ondersteuning bij vermoeidheid;
  • ondersteuning bij energiemanagement en opbouwen van dagelijks activiteiten;
  • ondersteuning bij cognitieve problemen (aandacht, snelheid van informatie verwerken, geheugen,..);
  • hanteren van juiste ademhalingstechniek bij het doen van activiteiten;
  • (tijdelijk) gebruik maken van hulpmiddelen;
  • verbetering van de handfunctie en handkracht;
  • werkhervatting.

Ergotherapie in de wijk 

het weer mogelijk maken van activiteiten

Ergotherapie in de wijk biedt praktische ondersteuning aan volwassenen die wonen in: Nijmegen Dukenburg, Hatert, Altrade, Hengstdal, Hunnerberg, Brakkenstein, Groenewoud en Kwakkenberg. We komen ook in de gemeente Heumen: Malden, Heumen, Overasselt. Daarnaast in Molenhoek en Mook. Wij werken vaak in de thuissituatie en werken samen met andere behandelaars in de wijk.