Welkom

Maatregelen in verband met Covid-19

Momenteel zijn we onze afspraken op een zo veilig en verantwoorde manier aan het opschalen. Ergotherapie in de wijk volgt hierbij de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de beroepsvereniging op. Iedere vraag/afspraak wordt apart beoordeeld.

Als het mogelijk is wordt de afspraak via beeldbellen opgepakt.

Als een huisbezoek noodzakelijk is dan wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

Alle ergotherapeuten werken volgens het hygiëneprotocol.

Iedere cliënt wordt voorafgaand aan de afspraak benaderd om te checken of er sprake is van klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, verhoging van temperatuur, enz.

In het geval van klachten van cliënt of van de therapeut zal de afspraak verplaatst worden.

De praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17 uur via het nummer: 06-408 205 18

 

Ergotherapie voor mensen die herstellende zijn van Covid-19

De gevolgen van het doormaken van Covid-19 kunnen consequenties hebben op het dagelijks handelen. Ergotherapie in de wijk werkt samen met diverse andere paramedici om gedegen revalidatie te kunnen bieden aan mensen die herstellen van Covid-19. Ergotherapie richt zich hierbij voornamelijk op:

  • ondersteuning bij vermoeidheid;
  • ondersteuning bij energiemanagement en opbouwen van dagelijks activiteiten;
  • ondersteuning bij cognitieve problemen (aandacht, snelheid van informatie verwerken, geheugen,..);
  • hanteren van juiste ademhalingstechniek bij het doen van activiteiten;
  • (tijdelijk) gebruik maken van hulpmiddelen;
  • verbetering van de handfunctie en handkracht;
  • werkhervatting.

Onze ergotherapeuten Lidwien Arts en Karin Kusters zijn geschoold in het oppakken van vragen op het gebied van Covid-19. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het telefoonnummer: 06-364 967 72

Ergotherapie in de wijk 

het weer mogelijk maken van activiteiten

Ergotherapie in de wijk biedt praktische ondersteuning aan volwassenen die in Nijmegen, Malden, Heumen, Overasselt, Molenhoek of Mook wonen. Wij werken vaak in de thuissituatie en werken samen met andere behandelaars in de wijk.

Ergotherapiepraktijk Lidwien Arts gaat, na tien jaar,
vanaf 1 januari 2020 verder onder de naam: Ergotherapie in de wijk

Logo