Welkom

Ergotherapie voor mensen die herstellende zijn van Covid-19

De gevolgen van het doormaken van Covid-19 kunnen consequenties hebben op het dagelijks handelen. Ergotherapie in de wijk werkt samen met diverse andere paramedici om gedegen revalidatie te kunnen bieden aan mensen die herstellen van Covid-19. Ergotherapie richt zich hierbij voornamelijk op:

  • ondersteuning bij vermoeidheid;
  • ondersteuning bij energiemanagement en opbouwen van dagelijks activiteiten;
  • ondersteuning bij cognitieve problemen (aandacht, snelheid van informatie verwerken, geheugen,..);
  • hanteren van juiste ademhalingstechniek bij het doen van activiteiten;
  • (tijdelijk) gebruik maken van hulpmiddelen;
  • verbetering van de handfunctie en handkracht;
  • werkhervatting.

Ergotherapie in de wijk 

Het weer mogelijk maken van activiteiten

Ergotherapie in de wijk biedt praktische ondersteuning aan volwassenen die wonen in: Nijmegen Dukenburg, Hatert, Altrade, Hengstdal, Hunnerberg, Brakkenstein, Groenewoud en Kwakkenberg. We komen ook in de gemeente Heumen: Malden, Heumen, Overasselt. Daarnaast in Molenhoek en Mook. Wij werken vaak in de thuissituatie en werken samen met andere behandelaars in de wijk.