Vergoeding en verwijzing

Met een verwijzing van de huisarts, een medisch specialist of de bedrijfsarts kunt u bij ons terecht.

Ook zonder verwijzing kunt u bij ons worden aangemeld. In dat geval wordt middels een screening door ons vastgesteld of u in aanmerking komt voor ergotherapie.

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. Er kunnen extra uren beschikbaar zijn vanuit uw aanvullende pakket. Dit kunt u in uw polis nakijken.

Ergotherapie valt onder het wettelijke eigen risico, omdat het in de basisverzekering zit.