Ergotherapie

Doen staat centraal

U kunt ons inschakelen wanneer het doen van dagelijkse activiteiten die voor u van belang zijn, niet meer goed lukt.
Door ziekte of een beperking kunt u problemen ervaren bij het zelfstandig, veilig of naar tevredenheid uitvoeren van activiteiten.
Voorbeelden van activiteiten zijn: douchen, boodschappen doen, klussen, koken, werken met de computer, fietsen of opstaan van bed.

Ergotherapie in de wijk heeft een persoonsgerichte en betrokken benadering waarbij we samen met u onderzoeken wat uw vragen en mogelijkheden zijn.

In gesprek met u en vaak ook uw naasten, onderzoeken we welke activiteiten moeilijker gaan en wat oorzaken kunnen zijn.
Gezamenlijk gaan we op zoek naar mogelijkheden om deze activiteiten opnieuw aan te leren of op een andere manier uit te voeren. Ook kunnen we adviezen geven over het aanpassen van uw woonomgeving en het gebruik van hulpmiddelen.

De behandeling vindt meestal plaats daar waar het probleem zich daadwerkelijk voordoet. Dat kan bij u thuis zijn, maar ook op uw werkplek of bijvoorbeeld bij uw sportvereniging. Behandeling op de praktijk is ook mogelijk.