Belasting en belastbaarheid

Door een aandoening of ziekte kunt u geen balans ervaren. In dat geval is er geen balans in het geen u wilt doen en wat u kunt doen.

Ergotherapie in de wijk kan in dit geval ondersteunen om toe te werken naar een nieuwe vorm van balans in het doen van uw activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een werkwijze waarbij eigen regie voorop staat. Met de ergotherapeut worden de dagen met activiteiten in kaart gebracht en geanalyseerd. Hierdoor krijgt u inzicht in de huidige situatie en in welke activiteiten veel energie kosten en welke energie geven. Door activiteiten anders in te delen over de dag en de week, door rustmomenten in te bouwen en/of door activiteiten op een andere manier te gaan doen, wordt er toegewerkt naar een nieuwe balans.