Belasting en belastbaarheid

Door een aandoening of ziekte kan het voorkomen dat u geen balans ervaart: balans in wat u wilt doen en wat u kunt doen.

Ergotherapie in de wijk kan in dit geval ondersteunen om toe te werken naar een nieuwe vorm van balans in het doen van uw activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een werkwijze waarbij eigen regie voorop staat. Met de ergotherapeut worden uw dagen met activiteiten in kaart gebracht en geanalyseerd. Hierdoor krijgt u inzicht in de huidige situatie en een beeld van de activiteiten die energie kosten en energie geven. Er wordt toegewerkt naar een nieuwe balans. Dit wordt gedaan door: activiteiten anders in te delen over de dag en de week, rustmomenten in te bouwen en activiteiten op een andere manier te doen.