COPD

Mensen met COPD hebben last van kortademigheid, ernstige vermoeidheid en een verminderd inspanningsvermogen. Hoe verder de ziekte vordert, hoe meer en ernstiger de klachten zijn. Deze klachten hebben grote invloed op het doen van dagelijkse activiteiten.

Door kortademigheid kan er angst ontstaan om te bewegen, waardoor mensen activiteiten kunnen gaan vermijden. Andere mensen negeren deze klachten juist en gaan hierdoor over hun grenzen heen. Activiteiten die bijvoorbeeld als belastend kunnen worden ervaren zijn: boodschappen lopend of op de fiets doen, wassen en aankleden, verzorgen van de maaltijd, doen van huishoudelijke taken en tuinwerkzaamheden.

Ergotherapie in de wijk kan samen met u naar deze activiteiten kijken. We onderzoeken samen met u hoe u uw fysieke functioneren kunt verbeteren tijdens de dag en tijdens een activiteit. Hoe kunt u met weinig energie de dag goed indelen? Ook onderzoeken we hoe u uw activiteit of uw omgeving kunt aanpassen aan uw functioneren.

Voorbeelden waar u met een ergotherapeut aan kunt werken zijn:

  • Toepassen van ademhalingstechnieken bij bijvoorbeeld stofzuigen.
  • Het maken van een week- en dagindeling rondom uw activiteiten.
  • Het gebruik van een stoel op wielen (trippelstoel) om zittend activiteiten in huis, zoals koken, te kunnen doen.
  • Gebruik maken van een douchekruk bij het douchen, afdrogen en aankleden.

Ergotherapie in de wijk werkt samen met de longverpleegkundigen van het Radboudumc en het CWZ, met de huisartsen en met de praktijkondersteuners.