Dementie

Bij de behandeling bij dementie maken we gebruik van de EDOMAH-richtlijn. Deze staat voor: ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis. We richten ons dus niet alleen op degene met dementie, maar ook op de mantelzorger. Door dementie kunnen er o.a. problemen ontstaan met het onthouden, het nemen van initiatief tot het doen van activiteiten of het goed uitvoeren van activiteiten. Hierdoor kan het blijven doen van dagelijkse activiteiten (zoals een boodschap doen, koken, tafeldekken, een hobby uitvoeren) lastig worden, terwijl het belangrijk is om actief te blijven. Wij richten ons op het kunnen blijven doen van activiteiten en op het ontlasten van de mantelzorger.

Voor meer informatie, zie: www.edomah.nl