Hersenletsel

Bij hersenletsel, bijvoorbeeld na een CVA (herseninfarct of hersenbloeding), ontstaan er vaak veranderingen in vaardigheden zoals snelheid van denken, vermogen van denken, geheugen, concentratie, probleemoplossend vermogen en taal. Daarnaast kunnen er lichamelijke beperkingen zijn. Denk aan een halfzijdige verlamming of minder kracht of gevoel in de handen. Hierdoor kunnen activiteiten zoals aankleden, eten, traplopen of douchen lastiger zijn.

Ergotherapie in de wijk kan u zowel adviseren en begeleiden bij cognitieve problemen (zoals denkvermogen, geheugen, etc.) als bij vragen vanwege de lichamelijke beperkingen.

We bieden cognitieve revalidatie therapie. Dit richt zich op het herwinnen van cognitieve vaardigheden, die ten gevolge van hersenletsel beperkt, veranderd of verdwenen zijn. Doel van deze therapie is het verbeteren van de vaardigheden om dagelijkse handelingen weer te kunnen uitvoeren. De therapie bevat het opnieuw leren van vaardigheden, het leren om strategieën toe te passen en het leren gebruik te maken van hulpmiddelen.

Daarnaast kunnen we adviseren en begeleiden bij het weer optimaal gebruik maken van uw lichaam bij het doen van activiteiten die voor u belangrijk zijn. Voorbeelden hiervan zijn training van de arm en de hand, advisering betreffende veilig handelen in huis en gebruik maken van een fiets of scootmobiel.

Voor meer informatie, zie: www.cognitieverevalidatie.nl