Multiple Sclerose

Het ziekteproces van mensen met Multiple Sclerose (MS) verloopt vaak met ups en downs. Tijdens slechte perioden spelen klachten extra op. Ergotherapie in de wijk kan met advies en begeleiding de kwaliteit van leven vergroten.
Klachten als vermoeidheid, problemen met mobiliteit, moeite met concentratie, aandacht en planning komen veel voor. Het doel van ergotherapie bij MS is om u in staat te stellen dagelijkse activiteiten, die voor u van belang zijn, zo zelfstandig mogelijk uit te voeren.

Ergotherapie is niet alleen zinvol bij ernstige klachten. Juist het tijdig inschakelen van een ergotherapeut kan belangrijk zijn.

De ergotherapeut kan samen met u onderzoeken hoe uw vermoeidheid doorwerkt in uw hele functioneren. Vroegtijdige bewustwording hiervan geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld uw ritme in de dag aan te passen. Ook stelt het u in staat om uw omgeving uit te leggen hoe de vermoeidheid bij u doorwerkt en niet zomaar verdwijnt.

Voorbeelden waar u met een ergotherapeut aan kunt werken zijn:

  • Inzet van een stoel met wielen (trippelstoel) bij het koken als lang staan niet lukt.
  • Een waslijn lager ophangen zodat de was ophangen minder energie kost.
  • Leren fietsen op een aangepaste fiets.
  • Goed verdelen van de activiteiten en de rustmomenten over de dag en de week.

Ergotherapie in de wijk is aangesloten bij MS Zorg Nederland, regio Nijmegen en omgeving.

Voor meer informatie, zie: https://www.mszorgnederland.nl