Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson wordt in toenemende mate hinder ondervonden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden van activiteiten die moeilijker kunnen gaan zijn: opstaan uit en draaien in bed, boodschappen doen, telefoneren, werken met de computer, bezoekjes afleggen en/of het bereiden van een maaltijd. Ergotherapie in de wijk kan u helpen hiermee om te gaan.

Wacht niet te lang met naar een ergotherapeut gaan. Ook als uw klachten nog niet zo ernstig zijn, kan ergotherapie zinvol zijn. Samen met u worden doelen bepaald.

Behandeling door de ergotherapeut kan gericht zijn op:

  • Leren omgaan met blokkades die bewegingen uitlokken of juist hinderen.
    Omgevingsfactoren (drempels, geluiden, meubels, licht) maar ook stress en vermoeidheid kunnen bewegingen uitlokken of blokkeren.
  • Het reorganiseren en plannen van de activiteiten die u op een dag doet en deze wellicht aangepast uitvoeren.
  • Vaardigheden aanleren om met minder moeite te kunnen opstaan.
  • Advisering over mogelijke aanpassingen in huis en over hulpmiddelen die u kunt gebruiken. We kunnen u helpen bij de aanvraag van hulpmiddelen en het gebruik ervan met u oefenen.
  • Het geven van praktische instructies aan uw partner en/of mantelzorger.

De behandeling wordt afgestemd met u, uw mantelzorger(s) en de andere betrokken behandelaars zoals uw fysiotherapeut, logopedist, Parkinsonverpleegkundige, huisarts en neuroloog.

We zijn aangesloten bij het Parkinsonnet waar kennis en ervaringen worden gedeeld. Zo zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond Parkinson, die direct worden vertaald in de behandelmethoden. Hierdoor krijgt u de beste, op uw situatie afgestemde ergotherapie.

Voor meer informatie, zie: https://www.parkinsonnet.nl