Valpreventie

Valpreventietraining

Samen met de geriatrie fysiotherapeuten van MMfysio geven we jaarlijks een valpreventietraining voor kwetsbare ouderen. Afhankelijk van de vraag vindt dit plaats in Malden, Molenhoek of Nijmegen Brakkenstein.
De training is gericht op valtraining, valpreventie in de thuissituatie en in de directe woonomgeving en het verminderen van de valangst. Daarnaast bekijkt de ergotherapeut de situatie thuis en geeft zij individuele adviezen. Het programma duurt vijf weken met twee bijeenkomsten per week: één bijeenkomst met een loopparcours en één bijeenkomst gericht op vallen en opstaan.
Door de ergotherapeut en fysiotherapeut wordt gekeken wat voor u van belang is en wat voor u haalbaar is. Dat kan binnen een groep verschillen per persoon.

Voor meer informatie, zie: valpreventie

Advies valpreventie in de thuissituatie

In de thuissituatie kan een inventarisatie plaatsvinden waarbij we met u het huis doorlopen en bespreken wat u doet, waar risico op vallen bestaat en hoe u dit zoveel mogelijk kunt voorkomen. Ook geven we advies over de mogelijkheden van woningaanpassingen zoals het plaatsen van wandbeugels, verwijderen van drempels of mogelijkheden voor de trap.